Selenium Uzmanları İçin Java Eğitimi

Selenium Otomasyon Uzmanları İçin Java Programlama Eğitimi

 1. Türkiye
 2. 3 Gün

  Java Giriş ve Java Mimarisi
 1. Java Programlama Dili ve Platform
 2. JDK, JVM ve JRE Karvramları
 3. Eclipse Geliştirme Ortamı
 4. Sınıf Tanımları
 5. Temel Veri Tipleri
 6. Döngüler ve Koşullar
 7. Diziler
 8. Hata Yakalama
 9. Değer aktarımları
  Collection Yapısı
 1. List ve ArrayList
 2. Map ve HashMap
 3. Collection Erişimleri
 4. Test Güvenlik Katmanı
  Nesneye Dayalı Programlama
 1. Nesne Kavramı
 2. Nesne Yaşam Döngüsü
 3. Inheritance
 4. Abstraction
 5. Polymorphism
 6. Encalsulation
  Java Veritabanı Erişimi
 1. JDBC ve Veritabanı Erişimi
 2. Sorgular
 3. Kayıt, Silme ve Düzenleme
 4. Test Güvenlik Katmanı
  Maven
 1. Maven Giriş ve Proje Formatı
 2. pom.xml Tanımları
 3. Proje Oluşturma
 4. Bağımlık Yönetimi
 5. Test Ortamı İçin Maven Konfigürasyonu
 6. JUnit ve Maven