JMeter Yük Test Eğitimi

JMeter Yük Test Eğitimi

 1. Türkiye
 2. 2 Gün

  Yük Testi Kavramı
 1. Yük testleri ve yaklaşımlar
 2. HTTP yaşam döngüsü
 3. JMeter arayüz kullanımı
 4. JMeter proje yapısı
  JMeter Konfigürasyon
 1. Test Plan and WorkBench
 2. Rump-up değerleri
 3. Thread ve User değerleri
 4. Thread Group
 5. Samplers
 6. Listeners
 7. Assertions
 8. Cookie Controller
 9. HTTP Defaults
 10. HTTP Headers Defaults
 11. Pre-processor
 12. Post-processor
 13. Logic Controllers
 14. Proxy ile kayıt işlemi
  Değerler
 1. Dinamik değer atamaları
 2. Rastgele değerler
 3. CSV, XML ve Veritabanı kaynakları
  Çıktılar ve Raporlar
 1. JMeter log yorumlama
 2. Response Time grafiği
 3. Özet raporlar
 4. Çıktı ağacı
 5. APM (Application Performance Monitoring) Kavramı
 6. JMeter-New Relic entegrasyonu