Selenium Test Otomasyon Eğitimi

Selenium ve Web Test Otomasyon Eğitimi

 1. Türkiye
 2. 3 Gün

  Selenium
 1. Selenium mimarisi
 2. Selenium IDE
 3. Kaydet ve çalıştır
 4. Firebug kullanımı
 5. Firepath kullanımı
  JUnit
 1. Unit test kavramı ve JUnit mimarisi
 2. JUnit annotaion ve metodları
 3. Assert kullanımı
 4. Test Suit
 5. Parametize testler
 6. Maven JUnit entegrasyonu
  Selenium API ve WebDriver
 1. Selenium WebDriver
 2. Driver kullanımı (Chrome, Firefox, IE vs...)
 3. WebDriver arayüzü ve gerçeklemeler
 4. Konfigürasyon
  Obje erişimleri
 1. Id, Name, Tag, Class
 2. Css Selector
 3. XPATH
 4. Dinamik obje erişimleri
 5. Erişimler için alternatif yöntemler
  Selenium API ve Obje Hareketi
 1. Obje değerleri (TextBox, ComboBox, CheckBox vs...)
 2. WebElement sınıfı
 3. Özellik erişimleri
 4. Doğrulama
 5. Klavye ve Mouse hareketleri
 6. JavaScript operasyonları
 7. Asenkron işlemler (Ajax işlemleri, Waiter kullanımı, Explict ve Implict Waiter)
 8. Test adım detayları (Ekran görüntüsü, http log, event log)
  Patternlar
 1. Tekrar kullanıma uygun tasarımlar
 2. Keyword Driven Design
 3. Page Object Pattern
 4. Data Driven Design
 5. BDD (Behavior Driven Development)
  Veri Odaklı Testler (Data Driven Tests)
 1. Veri odaklı test yazımı ve veriye erişim
 2. Excel, Veritabanı bilgi okuma
 3. Maven değer parametreleri
 4. Test Suit
 5. Parametize testler
 6. Maven JUnit entegrasyonu
  JUnit
 1. Unit test kavramı ve JUnit mimarisi
 2. JUnit annotaion ve metodları
 3. Assert kullanımı
 4. Test Suit
 5. Parametize testler
 6. Maven JUnit entegrasyonu
  Selenium Grid
 1. Selenium grid kurulumu
 2. Konfigürasyon
 3. Node erişimleri ve Node konfigürasyonu
 4. Cloud tabanlı servisler
 5. Testinium kullanımı
  Sürekli entegrasyon
 1. Testlerin GitHub ortamına aktarılması
 2. Continuous Integration Kavramı
 3. Jenkins kullanımı
 4. Jenkins Git entegrasyonu
 5. Örnek Job tanımları
 6. Zamanlı testler