SoapUI Eğitimi

SoapUI Web Servis Test Otomasyon Eğitimi

 1. Türkiye
 2. 2 Gün

  SoapUI
 1. SoapUI IDE
 2. Konfigürasyon
 3. Örnek proje ve proje mimarisi
 4. Servis tipleri
 5. Local Servis Testi
 6. XPATH Kullanımı
 7. Assertion
 8. Değer erişimleri
 9. Değer aktarımları
  SoapUI Pro
 1. Pro versiyonu ve ekstra özellikler
 2. Data Source tanımları
 3. Data Driven Test
 4. Debug ve Breakpoint
 5. Datasink
  İleri Özellikler
 1. Servis yük testleri ve performans metrikleri
 2. Mock Katmanı ve Mock Kullanımı
 3. Ardışık Testler
 4. Test Güvenlik Katmanı
  Groovy ve Dinamik Testler
 1. Groovy Giriş
 2. Değer Tanımlama, Döngü ve Koşullar
 3. Servis Context Değerlerne Erişim
 4. XML İşleme
 5. Veri Erişimleri ve Değer Atamalar