TDD (Test Driven Development) Eğitimi

Java Platformunda Test Yönelimli Programlama Eğitimi

 1. Türkiye
 2. 2 Gün

  TDD Kavramı
 1. Test kavramı ve test katmanları
 2. Birim testler
 3. Entegrasyon testleri
 4. Sürekli entegrasyon (Continuous Integration) kavramı
 5. Kod kapsamı ve hesaplama yötemleri (Code Coverage)
  JUnit
 1. JUnit kütüphanesi
 2. Annotation ve metodlar
 3. Test metodları
 4. JUnit yaşam döngüsü
 5. JUnit sınıfı
 6. Maven proje formatı test tanımları
 7. Maven yaşam döngüsü
  Mock Kavramı
 1. Mock (sahte) nesne kullanımı
 2. Mockito kütüphanesi
 3. Bağımlı testler üzerinde mock kullanımı
 4. Stub tanımı
  Entegrasyon ve Container Bağımlı Testler
 1. JBoss Container testleri
 2. EJB testleri ve Arquillian
 3. Spring testleri
 4. Refactoring
  Sürekli entegrasyon (Continuous Integration)
 1. Sürekli entegrasyon (Continuous Integration) kavramı
 2. Jenkins kurulum ve konfigürasyon
 3. Job tanımları
 4. Git entegrasyonu
 5. Detaylı konfigürasyonlar
 6. Jenkis pluginleri
  TDD Pattern
 1. TDD yaklaşımları
 2. Refactoring süreci
 3. Test edilebilir dizayn
 4. SOLID prensipleri
 5. Legacy sistemler için TDD yaklaşımları